REPAS+

Vyhlasujem, že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie som

Súčasne vyhlasujem, že nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

Boli mi pridelené tieto identifikačné údaje:

SWOT spol. s r.o.  

Ivana Krasku 14, 934 01 LEVICE

kancelária vzdelávacej spoločnosti


+421 907 344 188
 kancelaria@swot.sk

Ing. Mária Vnuková 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0948 870 872
vnukova.swot@gmail.com

Dušan Bernath 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0903 572 155
bernath.swot@gmail.com